Wat is en doet PGB-Loman?

PGB-Loman biedt begeleiding, ondersteuning en activiteitenbegeleiding aan.

U kunt bij PGB-Loman terecht als u een hulpvraag heeft voor uzelf, uw kind of een naaste. De doelgroepen waar ik mee werk zijn mensen met een verstandelijke beperking, Autisme (ASS), ADHD en gedragsproblematiek.
De soort begeleiding of ondersteuning zal altijd aan uw behoeftes aangepast worden en in overleg met u gaan. Mochten er doelen vanuit een zorgplan zijn waaraan gewerkt kan worden dan werk ik hier graag aan mee.

Begeleiding: De begeleiding die ik u kan geven bestaat uit ondersteuning bij de ADL, de daginvulling en de werkzaamheden die in huis moeten gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn sturing bieden bij het douchen en aankleden, begeleiden bij het zelfstandig wonen of zorgen voor een zinvolle daginvulling door middel van activiteiten die bij u aansluiten.
Bij uw kinderen kan ik begeleiding geven bij een zinvolle daginvulling en het stimuleren van de ontwikkeling op de verschillende gebieden. Denk hier bijvoorbeeld aan de sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling of vaardigheden. Zo kan ik uw kind begeleiden bij het leren maken van keuzes, het omgaan met anderen in verschillende situaties, bij het ervaren van verantwoordelijkheidsgevoel of het huiswerk maken.
Tijdens de begeleiding is het mogelijk om met verschillende soorten communicatiemiddelen te werken. Hierbij kunt u denken aan verwijzers in de vorm van voorwerpen of (foto)pictogrammen. Door deze middelen te gebruiken kan er meer duidelijkheid zijn en kan de ontwikkeling gestimuleerd worden.

Wat ik belangrijk vind in mijn begeleiding is dat er rust, structuur en persoonlijke aandacht is en dat de hulpvrager ook zichzelf kan zijn.

Ondersteuning: Ondersteuning kan ik bieden bij de dagelijkse dingen die er bij u moeten gebeuren, maar die u niet geheel zelfstandig kan. Denk hierbij aan uw persoonlijke verzorging of allerlei zaken die in huis gedaan moeten worden. Ik ondersteun u waar nodig is om de situatie en de bezigheden makkelijker en fijner voor u te maken. Zo kan ik bijvoorbeeld helpen bij huishoudelijke werkzaamheden zoals koken, boodschappen halen of andere dingen in huis.
Ik kan ondersteuning bieden aan ouders die een kind met een hulpvraag hebben. Ik kan een dagdeel aanwezig zijn om de ouders te helpen of om ouders even de ruimte te geven zodat ze even tijd hebben voor zichzelf.

Wat ik belangrijk vind in ondersteuning bieden is, dat er goed gekeken wordt naar wat u zelf kunt en dat ik geen dingen uit handen neem. Respectvol omgaan met de mogelijkheden van de hulpvrager.

Activiteitenbegeleiding: Ik kan u begeleiden of ondersteunen bij de activiteiten die u wilt ondernemen in of buitenshuis. Mocht u of uw kind het lastig vinden om een leuke en een zinvolle invulling te geven aan de dag dan kan ik samen met u nadenken over eventuele activiteiten en deze ondernemen. De activiteiten zullen altijd aangepast worden aan uw behoeftes.
De activiteiten kunnen binnen en buitenshuis plaats vinden. Voorbeelden van activiteiten binnenshuis kunnen zijn koken/bakken of creatief bezig zijn. Voor buitenshuis kunt u denken aan fietsen, wandelen, zwemmen of een ander uitje.

Wat ik belangrijk vind tijdens activiteiten dat er plezier en voldoening is.

Mocht u meer informatie willen hebben over de zorg en begeleiding die ik bied, dan kunt u contact met mij opnemen.

Img Img