PGB-Loman

Img

Voor jouw begeleiding thuis en in huis

PGB-Loman biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen en aan mensen die particulier begeleiding en ondersteuning willen hebben.

De doelgroep waarmee ik werk zijn kinderen en (jong)volwassen met een verstandelijke beperking, stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS), ADHD of verwante stoornissen hieraan en gedragsproblematiek. De begeleiding en ondersteuning geef ik bij de mensen in hun thuissituatie.

De zorgvrager staat centraal en zal de gewenste begeleiding en ondersteuning met alle zorgvuldigheid krijgen. Mede door mijn flexibiliteit kan ik hier voldoende tijd en aandacht aan besteden.